SEA Banner

SEA short outline

Sustainable Entrepreneurship – model biznesowy przyszłości 

Zdobądź tytuł "Sustainable Entrepreneur" roku 2014! O wyróżnienie mogą starać się przedsiębiorstwa z całego świata. Termin składania aplikacji upływa 30 kwietnia 2014!

Nagroda Sustainable Entrepreneurship Award (SEA) przyznawana jest firmom przestrzegającym zasad zrównoważonego rozwoju oraz osiągającym zyski w tak prowadzonej działalności. 

Idea zrównoważonej przedsiębiorczości ma wielu zwolenników w świecie polityki oraz gospodarki, do jej ambasadorów należą: Jane Goodall, Posłanniczka Pokoju ONZ, José Manuel Barroso, Przewodniczący Parlamentu UE, Marc R. Pacheco, Senator USA oraz Robert B. Rosenfeld, założyciel oraz dyrektor generalny Idea Connection Systems Inc.

Także w składzie jury przyznającego nagrodę znajdują się wpływowe osoby z życia politycznego, nauki i gospodarki, jak: John D. Spengler, profesor Uniwersytetu Harvarda, Alojz Peterle, poseł UE, Bradley Googins, profesor Boston College, Brigitte Mohn, Zarząd Fundacji Bertelsmanna, Peter Eigen, założyciel Transparency International oraz były Komisarz UE oraz przewodniczący jury SEA Franz Fischler.

Poczas uroczystej gali, która odbędzie się 7 października 2014 we wiedeńskimn Hofburgu przedstawieni zostaną laureaci nagordy „Best Projects“ oraz „Best Idea“. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony kwotą w wysokości 10 000 euro.

Firmy zainteresowane ubieganiem się o nagrodę, które realizują lub planują wdrożenie projektów wspierających ideę zrównoważonego rozwoju proszone są o nadsyłanie apliacji do 30 kwietnia 2014.  

Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz zgłaszania projektów dostępne są na stronie: www.se-award.org .